Pyörremyrskyn energia poistaa energiapulan – saasteettomasti!

Pyörremyrskyn syntyminen

Pyörremyrskyn energia, animaatio

Pyörremyrskyn energia on sen tuulissa.

Kasvihuonekaasut lisääntyvät ja  ilmasto lämpenee. Puhdas energia loppuu ihmisiltä.  Nykyinen bioenergia ja tuulivoima eivät riitä. Ne saadaan pidetyksi toiminnassa vain suurien valtion tukitoimien avulla. Saastuttaviin fossiilisiin polttoaineisiin on pakko turvautua. Ydinvoiman käyttöä on lisättävä.

 • Ongelman ratkaisu on aurinko, erityisesti sen aiheuttamat myrskyt. Ne sisältävät valtavasti hyödyntämätöntä puhdasta energiaa.
 • Aurinko säteilee energiaa hyvin tehokkaasti. Päiväntasasaajalla aurinko paistaa neliökilometrin alueelle keskipäivällä yhden ydinvoimalan teholla.

Auringon aiheuttamia myrskyjä syntyy merellä, kun veden lämpötila on noussut riittävän suureksi. Silloin aurinko pystyy haihduttamaan merivettä tehokkaasti ilmaan. Ympäristöään lämpöisempänä se alkaa kohota. Jos ilman lämpötila laskee ylöspäin mentäessä riittävän nopeasti, syntyy tiivistyvän vesihöyryn energiasta pyörremyrskyn energia.

 Pyörremyrskyn energia hyötykäyttöön

Näillä sivuilla kerrotaan laiteesta , jolla  on mahdollista saada pyörremyrskyn energiaa talteen merellä riehuvista hurrikaaneista. Ideaa on kehitelty jo useita vuosia.

 • Laitteesta  tehtiin kansainvälinen patenttihakemus nro. PCT/FI2009/050391.
 • Sen alustavassa päätöksessä 31.3.2010 patentoitavuusraportti todettiin positiiviseksi.
 • Patentointia ei ole kuitenkaan aikoinaan tehty, koska lopullisen toteutuksen nähtiin tapahtuvan liian kaukana tulevaisuudessa. Eli EMUsta ei olisi ollut mahdollista saada sijoituksiaan ajoissa takaisin.
 • Idean toteuttavassa laitteessa on pyörähdysellipsoidin muotoiseen kuoreen asennettu siivekkeitä.
 • Siivekkeisiin osuva  tuuli  pyörittää laitetta, jonka työnimenä on EMU (Energian MUunnin).
 • EMU kelluu vapaasti veden pinnalla tuulen viemänä.
 • Tietokoneilla ohjataan EMUa niin, että siitä saadaan maksimaalinen hyöty pyörremyrskyn energian tallentamisessa.
 • EMUn sisällä ovat tietokoneohjatut sähkögeneraattorit .
 • Generaattorien tuottama sähköenergia varastoidaan laitteen sisälle kolmanneksi energiaksi.
 • Kolmannen energian tallennus laitteeseen tapahtuu energian muuntimilla varastotiloineen.
 • Laitteen generaattorit saadaan hetkessä toimimaan myös sähkömoottoreina .
 • Sähkögeneraattoreilla ja sähkömoottoreilla voidaan hallita EMUn liikkumista veden pinnalla.

Tarkemman kuvauksen laitteen ohjauksesta näet tästä.

Sivun alkuun

Pyörremyrskyn energia talteen kolmanneksi energiaksi

EMUn kehittämää sähköenergiaa voidaan varastoida kolmanneksi energiaksi monella tavalla.

 • Yksinkertaisin tapa on tallentaa energia akkuihin tai hajottaa vettä vedyksi ja hapeksi.
 • Energian tallentaminen metanoliin on jo tunnettu.
 • Metanolia valmistettaisiin synteettisesti hiilidioksidista ja vedestä. Tämä sitoisi hiilidioksidia pois ilmasta.
 • Tulevaisuudessa hiilidioksidista ja vedestä kehitetään varmasti jopa bensiiniä, dieselöljyä tai muuta yleisesti käytettävää polttoainetta.
 • Bensiinin ja dieselöljyn käsittely on tuttua ja logistiikka on jo ennestään valmiina.
 • Polttoaineita olisi mahdollista valmistaa EMUn lisäksi myös aurinkopanelien avulla.
 • Näillä molemmilla menetelmillä voidaan joskus toteuttaa hiilidioksidin kierrätys teollisesti.
 • EMU laitteella ja aurinkopaneleilla muunnettu energia ei lisää hiilidioksidin määrää ilmassa.
 • Hiilidioksidin kierrätys luonnossa on tuttua, sillä kasvikunta on kierrättänyt aina hiilidioksidia tehdessään sokereita, hiilihydraatteja, kasvisöljyjä, ym.
 • Jotta hiilidioksidin teollinen kierrätys onnistuisi, se on kerättävä polton yhteydessä talteen.
 • Hiilidioksidin keräämistä talteen voitaisiin tehostaa määräämällä se pakolliseksi.

Kun myrsky on laantunut, voidaan tuotettu kolmatta energiaa sisältävä aine ottaa EMUsta talteen laivoihin. Samalla lastataan EMUun uudet raaka-aineet, joista valmistetaan seuraavan myrskyn aikana uutta energiaa sisältävää ainetta. Myrskyjen välissä EMUja hinattaisiin laivoilla lähemmäksi seuraavan myrskyn todennäköistä alkamiskohtaa tai uuden myrskyn oletetun kulkureitin läheisyyteen. Sieltä EMUt lähetetään myrskykeskukseen keräämään talteen uutta energiaa.

Sivun alkuun

Myrskytuhot pienemmiksi

Pyörremyrskyn huipputehot pienenevät otettaessa energiaa talteen. Lisäksi voidaan entistä paremmin hallita myrskyn saapumista maihin, jopa viivästyttää tai muuttaa sen iskeytymisohtaa.

 • Myrskytuhojen todelliseksi pienentämiseksi tarvitaan suuri määrä EMU-laitteita, tuhansia tai vieläkin enemmän.
 • Normaalisti myrskytuuli työntää voimakkasti EMUja saaden ne pyörimään.
 • EMU laitteet ohjataan kiertämään hurrikaanin silmää ja ottamaan pyörremyrskyn energia sen voimakkaimmistakin reunatuulista.
 • Tyynellä säällä laitteita liikutetaan tarvittaessa sähkömoottorien avulla.
 • Symmetrisessä pyörremyrskyn kuormittamisessa EMUt kiertävät myrskyn silmää ympyrän muotoisia reittejä.
 • Tällä tavoin saadaan pyörremyrskyn energia tehokkaimmin talteen myrskyn tuulista.
 • Jos halutaan vaikuttaa myrskyn silmän kulkusuuntaan, on silmää kuormitettava epäsymmetrisesti. Silloin ei  saada suurinta tuottoa myrskyn tuulista.

Aivan mielivaltainen myrskyn liikuttaminen merialueilla ei liene mahdollista, koska meriveden lämpötila ja ilmakehän lämpötilavaihtelu vaikuttavat paljon myrskyn silmän liikkumiseen.

Tee EMUsta peli – samalla pelastat maailman :-/

Sivun alkuun