1. Hurrikaani sisältää valtavasti energiaa
2. Riittääkö aurinkoenergia?
3. Kolmas energia – Mitä se on?
4. EMU-laite vähentää hiilidioksidin määrää ilmassa
5. EMU-laite pienentää myrskyn tuhovoimaa
6. EMU-laitteen käytöstä muutakin hyötyä
Tee EMUsta peli – samalla pelastat maailman :-/

Hurrikaani sisältää valtavasti energiaa

 • Hurrikaani on pelottava ja sen sisältämän energian määrää on harvemmin selvitelty.
 • Laskelma kertoo, että Loviisan ydinvoimalalta kuluisi 32 vuotta pelkästään hurrikaanin tuulen hetkellisesti sisältämän liike-energian tuottamiseen.
 • On ymmärrettävä, että laskettu energia ei ole hetkessä ilmaantunut vaan kerääntynyt auringon lämmöstä pitemmän aikaa.

    Hurrikaanin energia                Sivun alkuun

Riittääkö aurinkoenergia?

Esitetyn laskelman perusteella auringosta saapuu energiaa maan pinnalle n. 120 000 TW teholla ts. päiväntasaajalta voitaisiin keskipäivällä saada neliökilometriltä energiaa samalla teholla kuin ydinvoimalasta.

Alla olevasta tilastokuviosta voidaan arvioida, että ihmiset kuluttavat energiaa maapallolla v. 2014 n. 20 TW teholla, josta vajaa kymmenesosa tuotetaan ydinenergialla. Tämä tarkoittaa sitä, että Saharassa tulisi kaikki ihmisen tarvitsema energia neliölle, jonka sivu olisi n. 300 km pitkä. Tämä olisi vain 0,17 promillea auringosta maahan saapuvasta energiasta.

Tilastosta maailman energian käytöstä 1971 - 2007. kuva.

Tilasto energian käytöstä 1971 – 2007.

Hurrikaanin energia                   Sivun alkuun

Kolmas energia – Mitä se on?

EMU laitteella voidaan siis muuntaa niin aallokon kuin ilman liike-energiaa ja aallokon potentiaalienergiaa sähköenergiaksi.
Koska sähköenergian varastointi tai siirto EMUn ulkopuolelle hurrikaanin tuulen sisällä on ongelmallista, muunnetaan sähköenergia laitteen sisällä kolmanneksi energiaksi.
Ajatuksena on, että ensimmäinen energia on hurrikaanin tuulen liike-energia, joka muunnetaan generaattorien avulla sähköenergiaksi ja tämä edelleen muunnetaan /  tallennetaan sopivaksi kolmanneksi energiksi.

Energian hankinta ideoidulla EMU laitteella on käytännöllisesti katsoen saasteetonta eikä energia loppuisi, jos sitä tuotettaisiin riittävän massiivisella EMU laitteiden lukumäärällä.

Kolmantena energiana voidaan käyttää mm. kemiallista energiaa.
Yksinkertaisin ajatus olisi ladata EMUlla akkuja.
Seuraavana ajatuksena olisi veden kemiallinen hajottaminen vedyksi ja hapeksi. Vety on kuitenkin hankala säilyttää. Se tarvitsee valtavat painesäiliöt ja räjähtää helposti.
Mielenkiintoisimmalta ajatukselta tuntuu tehdä sellaista orgaanista yhdistettä, jota on helppo käsitellä. Siihen sitoutuisi myös hiiltä, jolloin se olisi pois ilmakehästä ja vesistöistä.

Ihminen pystyy tällä hetkellä tekemään metanolia synteettisesti hiilidioksidista ja vedestä, eli kolmas energia voitaisiin tallentaa metanoliin. Tulevaisuudessa osataan valmistaa metanoliakin parempia kolmannen energian säilytysaineita, kuten esimerkiksi hiilivetyjä, joista tunnetuimpia ovat bensiini ja dieselöljy.

EMU laite mahdollistaisi teollisen tavan kierrättää hiilidioksidia samaan tapaan kuin kasvit. Ne tekevät hiilidioksidista ja vedestä yhteyttämällä sokeria, selluloosaa, kasvisrasvoja ym. Kun näitä joskus poltetaan energian saamiseksi, vapautuu niistä ilmaan hiilidioksidia. Sitä voivat kasvit taas käyttää uudelleen yhteyttämisessä. Kasvit siis kierrättävät hiilidioksidia.

Hurrikaanin energia                   Sivun alkuun

EMU-laite vähentää hiilidioksidin määrää ilmassa

EMU-laitteella voitaisiin valmistaa hurrikaani tuulen avulla mm. metanolia vedestä ja hiilidioksidista. Tähän kemialliseen reaktioon sitoutuisi siis hiiltä, eli se olisi metanolissa, ei ilmakehässä tai vesistöissä.

Kun metanolia poltetaan, voitaisiin syntyvä hiilidioksidi kerätä talteen ja käyttää sitä uuden metanolin valmistamiseen! Tällä tavoin voidaan toteuttaa  hiilidioksidin kierrätys teollisesti. Menetelmä ei lisää hiilidioksidin määrää ilmassa, koska metanolia poltettaessa syntyy hiilidioksidia saman verran kuin metanolin valmistuksessa sitä oli käytetty.

Bioenergian hyväksikäyttö on myös hiilidioksidin kierrätystä luonnon omin ehdoin.

Hurrikaanin energia                   Sivun alkuun

EMU-laite pienentää hurrikaanin tuhovoimaa

Hurrikaani - myrskysilmän symmetrinen kuormittaminen (animaatio).

Hurrikaani – symmetrinen energian talteenotto pyörremyrskyn silmän tuulista.

Energian talteenottaminen hurrikaanista pienentää  sen huipputehoja. Tämä pienentää näin rantaan iskeytyvän myrskyn tuhovoimaa. Haluttaessa vaikuttaa toden teolla hurrikaanin tuhoihin, tarvitaan suuri määrä EMU-laitteita.

Normaalisti myrskytuuli työntää voimakkasti EMUja, jotka ohjataan kiertämään  hurrikaanin silmää ja ottamaan energiaa sen rajuimmistakin reunatuulista. Oheisessa animaatiossa on EMUn laitteita merkitty sinisillä viivoilla.  Ohjaamalla laitteita sopivasti saadaan hurrikaanin energiaa talteen ja jopa viivästyttää tai muuttaa hurrikaanin iskeytymisohtaa rannikkoon.

Hurrikaanin energia                   Sivun alkuun

EMU-laitteen käytöstä muutakin hyötyä

Maailmalla pidetään suuria kokouksia ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi ja uutisten perusteella hätä on suuri. Tällä sivustolla esitellyllä laiteella voidaan tätä hätää lievittää. Se pystyy tuottamaan tulevaisuudessa puhdasta energiaa riittävästi lisäämättä hiilidioksidin määrää ilmassa.
Esitettyjen EMU laitteiden riittävän massiivisen käytön seurauksena

 • energia riittää ilman epätoivoisia säästämismenetelmiä
 • voidaan saavuttaa suunnitellut hiilidioksidin päästötavoitteet ja samalla estää ilmaston lisälämpenemistä
 • voidaan luopua nykyisistä ydinvoimaloista niiden käyttöiän täytyttyä
 • voidaan luopua fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan
 • voidaan bioenergian tuotantoon käytettyjä peltoja vapauttaa elintarviketuotantoon
 • Sademetsiä ei tarvitse tuhota biodieselin valmistamiseksi
 • merellisten myrskyjen aiheuttamia tuhoja voitaisiin pienentää
 • laskemien mukaan tällainen energian tuotto voisi olla hyvinkin kilpailukykyistä nykyisille fossiilisille hiilivedyille (bensiini, dieselöljy)

EMU laitteeseen perustuva idea ei ole vielä loppuun asti hiottu, sillä paranneltavaa vielä riittää.

Ja EMUsta voisi tehdä pelin, jolla ”maailma pelastuisi !” :-/

Hurrikaanin energia                  Sivun alkuun