Hiilidioksidin kierrätys teollisesti

Ihmisten polttaessa hiilipitoisia energialähteitä lisääntyy hiilidioksidin määrä ilmassa. Tämä aiheuttaa huolestuttavaa ilmaston lämpenemistä. Auringosta maalle ja merelle tulevaa puhdasta energiaa voisi hyödyntää kierrättämällä hiilidioksidia. Seuraavassa pieni johdanto asiaan.

Ihminen pystyyy tällä hetkellä tekemään metanolia synteettisesti hiilidioksidista ja vedestä, eli pääanimaatiossa esitetyn EMU-laitteen kolmas energia voitaisiin tallentaa metanoliin. Tähän kemialliseen reaktioon sitoutuisi siis hiiltä, eli se olisi metanolissa, ei ilmakehässä tai vesistöissä.

Kemialliseen reaktioon tarvittava energia saataisiin EMU-laitteella pyörremyrskyn energiasta. Valmistettua metanolia voitaisiin polttaa muiden polttonesteiden tavoin energian saamiseksi. Sen heikkoutena on myrkyllisyys ja pieni energiasisältö, noin puolet bensiinistä. Sillä on kuitenkin useita hyviä ominaisuuksia. Palaessa siitä syntyy vain vettä ja hiilidioksidia. Se olisi turvallista käyttää räjähtämättömyytensä vuoksi. Maahan tai veteen joutuessaan bakteerit käyttävät sen nopeasti ja sen kuljetuslogistiikka on jo valmiina.

Kun metanolia poltetaan, voitaisiin syntyvä hiilidioksidi kerätä talteen ja käyttää uuden metanolin valmistamiseen! Tällä tavoin toteuttaisiin alempana olevan kaavion mukainen teollinen hiilidioksidin kierrätys. Tässä tapahtumassa hiilidioksidin määrä ei lisäänny ilmassa, sillä poltettaessa metanolia syntyy hiilidioksidia saman verran kuin metanolin valmistuksessa sitä oli käytetty.

 

Hiilidioksidin kierrätys metanolin avulla

Hiilidioksidin kierrätys myrskyenergian ja metanolin avulla. Kaaviokuva.

Hiilidioksidin kierrätys teollisesti myrskyenergian ja metanolin avulla.

Pyörremyrskyn energia                    Sivun alkuun

Jotta hiilidioksidin kierrätys onnistuisi, on hiilidioksidi kerättävä talteen kaikkialla, missä se on mahdollista. Talteen keräämistä voitaisiin tehostaa määräämällä se pakolliseksi. Kerätty hiilidioksidi vietäisiin takaisin EMU-laitteisiin, jossa siitä valmistettaisiin metanolia uudelleen.

Tulevaisuudessa keksitään metanoliakin parempia vedestä ja hiilidioksidista tehtäviä kolmannen energian tallennusaineita. Tällaisia voisivat olla esim. etanoli, bensiini ja dieselöljy, joiden käsittely on tuttua ja logistiikka jo olemassa. Tätä kierrätyksessä tehtävää ja poltettavaa väliainetta varten kannattaa tehdä omat sähkövoimalat, joissa aine poltetaan ja syntynyt hiilidioksidi kerätään keskitetysti talteen uutta käyttöä varten. Hiilidioksidi kannattaa varastoida nesteenä. Tiivistämisessä vapautuvaa lämpöenergiaa voitaisiin käyttää asuntojen, käyttöveden ym. lämmittämiseen.

Maakaasun (metaanin) valmistus hiilidioksidista ja vedestä – uutinen netissä

Hiilidioksidin kierrätys - uutiskuva metaanin valmistuksesta hiilidioksidista ja vedestä!

Hiilidioksidin kierrätys – uutinen metaanin valmistuksesta hiilidioksidista ja vedestä!

Suuria hiilidioksidivarastoja olisi syytä ruveta tekemään mahdollisimman pian joko meren pohjaan tai maanalaisiin säiliöihin.  Vaikka hiilidioksidin kierrätyksen mahdollistavan energiapitoisen väliaineen teko ei alkaisikaan heti, saataisiin kuitenkin hiilidioksidia pois sekä ilmasta että vedestä ja varastoja olisi riittävästi, sitten kun kierrätyksen toteuttavat laitteet / tehtaat aloittaisivat toimintansa.

Pyörremyrskyn energia                    Sivun alkuun

Metanolin valmistus hiilidioksidista ja vedestä – uutinen netissä

Hiilidioksidin kierrätys - uutiskuva metanolin valmistuksesta hiilidioksidista ja vedestä!

Hiilidioksidin kierrätys – uutinen metanolin valmistuksesta hiilidioksidista ja vedestä!

 

Bioenergian hyväksikäyttö on myös hiilidioksidin kierrätystä luonnon omin ehdoin. Siinähän kasvit tekevät sokeria, selluloosaa, kasvisrasvoja ym. hiilidioksidista ja vedestä. Poltettaessa näin syntynyttä biomassaa vapautuu siitä hiilidioksidia ilmaan, josta kasvit käyttävät sen  yhteyttämisessä uudelleen.

EMU-laitteen massiivisen käytön seurauksena on mahdollista luopua saastuttavien fossiilisten polttoaineiden ja nykyisen kaltaisten ydinvoimaloiden käytöstä.

Jotta EMUa ei tulisi ylimainostettua, hiilidioksidin kierrättämiseen voitaisiin käyttää muitakin energialähteitä. Sopivia olisivat etäiset tuulivoimalat, vuorovesivoimalat, aurinkokennot ja muut sellaiset, joiden sähköteho voi vaihdella luonnon oikkujen takia enemmän tai vähemmän.

Ohessa linkki laskelmiin, joista nähdään miten kilpailukykyistä  metanolin valmistus olisi loppumisuhkaa poteviin saastuttaviin hiilivetyihin verrattuna.

Tee EMUsta peli – samalla pelastat maailman :-/

Pyörremyrskyn energia                    Sivun alkuun